helmask sundström sr 200
Butiken

Munskydd, ansiktsskydd eller skyddsmask - Skillnader

Behövs ett skydd mot damm, mögel, virus eller gaser? Vad skyddet ska stå emot avgör vilken modell (och vilket filter) som ska användas. Vad är skillnaden mellan munskydd, ansiktsskydd och skyddsmask?

Munskydd

Munskydd är de enklaste skydden som finns. De är ofta vita och består av ett skydd som sätts framför munnen (och ibland näsan). Det hålls på plats av två band som fästes bakom öronen.

Munskydd används främst för att skydda omgivningen. I ett inslag på SVT säger Karin Tegmark, Folkhälsomyndigheten, att:

”Munskydd kan vara bra om du får en infektion eller en sjukdom och är rädd för att smitta omgivningen….Då kan ett munskydd begränsa att du inte smittar så mycket”

Munskydd ger alltså inte något tydligt skydd för de som använder skyddet. I vissa fall kan det till och med bli motsatt effekt. För att ta på, ta av eller rätta till munskyddet kommer händerna att användas nära munnen och näsa. Finns det då smitta på händerna ökar risken för smittospridning. 

Exempel:

Munskydd klass II 50-pack 229 kr


Andningsskydd

Andningsskydd finns som halvmask och helmask (se punkterna nedan). För att det ska ge rätt effekt är det viktigt att de sitter tätt mot näsan och hakan. Dessutom måste rätt filter väljas beroende på vad det ska skydda mot.

Andningsskydd (skyddsmasker) används för att skydda dig själv mot damm, micropartiklar, bakterier, gas, virus m.m

Halvmask – Skyddsmask

halvmask sundström

En havlmask skyddar mun och näsa. Masken ger alltså ett effektivt skydd för andningsvägarna. 

Skyddsmasker används alltid tillsammans med tillhörande filter. Vilket filter som väljs avgör därmed vilket skydd som ges. De två vanligare filtren är gasfilter samt partikelfilter. Filtret är enkelt att byta ut beroende på i vilket sammanhang som masken ska användas.

Halvmask används för att skapa skydd mot bakterier, slipdamm, mögel med mera.

Med de bättre halvmaskerna kan du andas luft som blir 20 gånger renare än utan masken. Kom ihåg att masken alltid kräver förfilter och sedan passande filter för att rätt funktion ska uppnås. 

Exempel:

Halvmask Moldex 7000 M Readypack med P3 filter 650 kr

Sundström SR 100 Halvmask  549 kr

Förfilter till Sundströms mask 5-Pack 25 kr

Partikelfilter Sundström SR510 P3  109 kr

Med partikelfiltret SR510 P3 ges ett 99,997 % skydd mot micropartiklar. Det är därmed ett av marknadens mest effektiva filter för ansiktsmasker. Masken skyddar även mot bakterier och virus. Filtret kan desinficeras och därefter återanvändas.

Helmask – Skyddsmask

helmask sundström sr 200

En helmask täcker hela ansiktet och ger därmed ett skydd för både andningsvägarna och ansiktet. Används bland annat när blästring utförs samt andra arbetsmoment där micropartiklar kan skada ögon eller hud.

Välj rätt filter

Som nämnts ovan krävs halvmask eller helmask för att ett effektiv skydd ska skapas mot gaser, luftburna smittor och micropartiklar. Det är i detta läge mycket viktigt att välja rätt filter då det är filtret som avgör vad skyddet.

Exempel:

Gasfilter A1 217 – Skyddar mot organiska gaser och ångor. Ett exempel är lösningsmedel där kokpunkten är över 65 grader.

Gasfilter ABEK1297 – Skyddar mot organiska föreningar och ångor som har kokpunkt över 65 grader men även oorganiska föreningar, ångor och ammoniak. Passar vid: Vid behov av skydd inom Typ A, B, E och K. Läs mer på produktsidan vad detta innebär.

Partikelfilter SR 510 P3 – Ett av marknadens bästa partikelfilter. Har 99,997 % filtreringseffekt – kan därmed stoppa så små partiklar som bakterier och virus. Passar vid: rivningsarbeten, medicinska nödsituationer, snickeriarbeten, m.m.

Kom ihåg att det krävs kunskap och träning för att ansiktsmaskerna ska kunna monteras på ett korrekt sätt. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.