Japansag nakaya wonder
Butiken

Japansåg vs Fogsvans

Medan det är alldeles obegripligt att förstå varför en fogsvans heter just Fogsvans så är det lättare att acceptera att en japansåg heter just Japansåg. Det blir förstås inte så mycket klarare när man får höra att fogsvansen helt enkelt anses vara en försvenskning det tyska ordet Fuchsschwanz. 

Att man inte lika gärna på en gång kallade den här förträffliga kapsågen för Rävsåg eller Rävsvans är en gåta. Hur tyskarna å sin sida och på sin tid kunde tycka att deras sågar såg ut som rävar undandrar sig förklaring. Och är det något man definitivt inte gör med sin fogsvans så är det fogar. 

Japansågens namn däremot är så tydligt att närmare förklaring nästan är onödig. Den kommer ursprungligen från Japan. Men man hade ju också kunnat använda produktnamnet Dragsåg. Och det gör man ju. Lite beroende på med vem man talar. 

Dragsåg utan skränkning

Som beteckningen antyder så avverkar den på draget och inte vid mottryck. Den för med sig spånet och lämnar snittet rent. Snittytorna blir vanligtvis så rena och jämna att någon efterbearbetning inte behövs. Skränkning av tänderna i vanlig mening förekommer inte. Hos Verktygshandlarns Japansåg Nakaya Wonder Saw 240 är bladets tjocklek 0,5 mm. och det är också i praktiken samma mått som snittets bredd. 

Två Japansågar i en.Japansag nakaya wonder

Wonder Saw 240 har dubbla funktioner. En sida kapar sågämnet och en sida klyver till exempel i fiberriktningen. Tändernas form, slipning och längd är anpassade efter behovet.

Extremt starka tänder.

Bladet som är spänstigt och böjligt och som medger att man kan komma mycket nära har tandspetshärdade tänder med en härdningsmetod som gör att tänderna hos Wonder Saw 240 håller sex till åtta gånger längre än tänder med traditionell härdning. 

Sparar pengar.

När tid är pengar är en Nakaya Wonder Saw 240 i verktygsbältet rena investeringen. När man jobbar på till exempel ställningar, stegar, tak och på konstruktioner och behöver kapa en läkt, en planka eller ett plaströr så sparar man både tid och humör på att slippa klättra runt efter en fogsvans varje gång. Att man kan såga med den lätta supervassa Japansågen med en hand och hålla sig i konstruktionen med den andra ger också ett stort plusvärde.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.