Butiken

Förlåt Hursa?

När du hör den repliken kan det bero på att du har uttryckt dig otydligt, alternativt finns störande ljud i närheten eller att personen du talar med har nedsatt hörsel. Orsakerna till lägre hörselfunktion kan vara många. Stigande ålder var en vanlig förklaringsmodell tidigare. Men omfattande forskning i ämnet avslöjar många andra orsaker.

Mediciner och njutningsmedel.

Det finns mycket som ger sig på vår hörselförmåga. Ja t.o.m. mediciner. Acetylsalicylsyra kan i högre doser orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Rökare som utsätts för buller uppvisar större hörselnedsättning än icke-rökare. 

Buller och vibrationer.

Tester av byggnadsarbetare som exponerats av både buller och vibrationer från handhållna mekaniska verktyg har visat på betecknande samband mellan vita fingrar och hörselproblem. Utrustning som både påverkar muskler och hörseln bör användas i begränsad och kontrollerad omfattning. Arbetsmiljöverket har också angett regler för hur länge man kan använda sådan utrustning.

Hörselskydd -en åtgärd i sista hand

Arbetsmiljöverkets ståndpunkt är mycket tydlig. ”Hörselskydd är en åtgärd i sista hand när det inte finns andra sätt att minska bullret. Så långt som möjligt ska man åtgärda bullret där det uppstår” skriver myndigheten. 

Hörselskydd viktigare än någonsin.

”Buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen på svenska arbetsplatser” skriver Arbetsmiljöverket också. Det finns naturligtvis tillverkningsprocesser och mekaniska verktyg som genomgår ständig utveckling till det bättre men det är sannolik orealistiskt att tro att det går att åstadkomma bullerfria miljöer utan risker för skador inom industriproduktion, bygg- och anläggning inom överskådlig tid. 

Röster om risker

”Buller hör till de främsta riskerna för arbetsrelaterade dödsfall” skriver Hörselskadades Riksförbund och hänvisar till rapporter från Arbetsmiljöverket om faktorer i arbetslivet som kan ge skador och sjukdomar och som kan leda till dödsfall. 

”Hörselskador är det näst vanligaste typen av skador man får på jobbet” uppger If Metalls medlemmar till Statistiska Centralbyrån i en undersökning. En femtedel av de tillfrågade säger att de har fått besvär med hörseln av sitt arbete. 

Verktygshandlarns ansvar. Verktygshandlarn fokuserar på att dels kunna erbjuda verktyg från tillverkare som har resurser att arbeta metodiskt med utveckling när det gäller såväl ergonomi som bullerminskning. Samtidigt som vår affärsidé är att alltid kunna erbjuda ett sortiment av hörselskydd från branschledande tillverkare. Vi önskar att hörselskydd alltid skall komma i första hand när du skall arbeta i bullriga miljöer eller med högljudda verktyg.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.